Talrijke aanbevelingen op congres BedrijfsautoRAI

Het BedrijfsautoRAI congres, dat onder andere werd georganiseerd door Robert Goevaers, is uitgelopen op een hele grote branche-en-betrokennen-vergadering waar tal van nieuwe suggesties en speerpunten werden vastgelegd. Motivator hierin is het C,mm,n Cargo project dat is geïnitieerd door Natuur&Milieu. Dit project zoekt wegen om te komen tot een CO2 reductie van zestig procent in een markt die de komende jaren nog flink gaat groeien. 

Dit leidde in de zaal tot een levendige discussie over aanbevelingen die, bleek uit alle cases, vereisen dat overheid en bedrijfsleven veel intensiever met elkaar moeten samenwerken. Ook bedrijven onderling zullen tal van muren en gordijnen naar elkaar moeten slechten, door ladingen te bundelen en zo het aantal voertuigbewegingen in de stad te laten afnemen. Er rijden nu te veel vrachtwagens de stad in met te weinig losadressen om al die voertuigbewegingen te rechtvaardigen.

Meest schrijnende voorbeeld van de dringend gewenste samenwerking is die tussen gemeenten en vervoerders om tot LNG tankstations te komen. De gemeenten hebben hier te maken met een nieuw fenomeen en er is nog geen passende wetgeving voor. De aanweizge gemeenten erkennen dit en gaan ermee aan de slag. Bemoedigend is verder dat de gemeenten Utrecht een stimuleringsfonds wil oprichten voor vervoerders die duurzame voertuigen willen aanschaffen om zo te komen tot een zo schoon mogelijke stad.

Op de foto de kopstukken van het Versnellingsteam, waarover we eerder melding maakten op deze site.

Share the joy
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •