LPG, CNG, LNG, LBG

Gas en trucks, het wordt de komende decennia een huwelijk dat onvermijdelijk is en dat de grootste kans maakt een serieus en schoon alternatief te vormen voor dieselolie. In de jaren negentig reden er in Nederland  diverse trucks op LPG, maar dat was van korte duur. Achteraf gezien kunnen we zeggen dat ze te vroeg kwamen. LPG is een gas dat ontstaat tijdens het raffineren van olie en is in feite het lichtste restproducten uit de raffinagekolom. Het is dus een afgeleide van aardolie en het bestaat voornamelijk uit propaan en butaangas.

 CNG of Compressed Natural Gas is samengeperst aardgas.  Wereldwijd rijden er miljoenen auto’s op deze  brandstof. Denk dan aan landen als India, Brazilië, Iran en Argentinië. CNG is stukken schoner dan diesel, maar de calorische waarde is aan de lage kant. Dit betekent dat zowel een auto als een vrachtwagen vrijwel dagelijks moet tanken om een rit te kunnen maken.

De dichtheid van tankstations is in Nederland fors gestegen. Maar wie een rit plant naar een niet alledaagse locatie, doet er goed aan eerst even te checken of er ergens in de buurt van de eindbestemming getankt kan worden.

De energie dichtheid van CNG bedraagt 42% van die van LNG en slechts een kwart van dieselolie.

LNG, Liquefied Natural Gas, is onder hoge druk vloeibaar gemaakt. In vloeibare toestand bedraagt het volume slechts een zeshonderdste van de gastoestand.  Dit is nodig om LNG te transporteren naar gebieden waar geen pijpleidingnetwerk voor handen is. In de regel wordt het LNG weer vergast en als gas verkocht aan de eindafnemer.

LNG is ook prima geschikt als brandstof voor trucks. Met een energiedichtheid die zestig procent berdaagt van die van dieselolie en een actieradius die 3,5 keer verder ligt dan CNG, kan met LNG de doorbraak van  trucks op gas worden bewerkstelligd. Inmiddels zijn er voldoende trucks voor handen die op LNG kunnen rijden. Met name Iveco en Mercedes zijn hier voortrekkers, maar Volvo, MAN en Scania gaan hier zeker op aansluiten. Probleem is nog een netwerk met  tankstations.

 LBG, Liquefied Bio Gas, is vloeibaar gemaakt biogas. Ontwikkelingen in de afgelopen jaren hebben het mogelijk gemaakt om ook uit andere bronnen methaan te verkrijgen. Het gas dat ontstaat na vergisting van  bijvoorbeeld mest of huisvuil heet biogas. Het stortgas wat ontstaat op grote vuilnisbelten wordt opgevangen, gereinigd en vloeibaar gemaakt. Dit proces zorgt voor een CO2 reductie van maar liefst 80% over de gehele keten. Met biogas wordt er dus geen gebruik meer gemaakt van fossiele producten. Duurzaam rijden is hiermee ook haalbaar voor het zware wegtransport. De chemische eigenschappen van LNG en LBG zijn vrijwel gelijk. De bron is het grote verschil.

Veiligheid

Van oudsher heerst een diepgewortelde angst voor gas. Aardgas is brandbaar en dus gevaarlijk, net als autogas (LPG), diesel en benzine. De laatste drie genoemde brandstoffen zijn zwaarder dan lucht. Wanneer  ze met de buitenluchtdruk in aanraking komen, blijft het in de omgeving hangen (LPG) of blijft het in plassen op de grond liggen (diesel en benzine). Als er dan een vonkje vrijkomt, kan de brandstof ontsteken. LNG/LBG is pas brandbaar als het opwarmt en verdampt. In gasvormige conditie is deze brandstof lichter dan lucht en stijgt het op, weg van een mogelijke ontstekingsbron.

Share the joy
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •